Πώς κάνουμε τις εργασίες

image

Επικοινωνούμε και συντονίζουμε την απόφαση σχεδιασμού

Συναντιόμαστε και μοιράζεστε τις επιθυμίες και τις ιδέες σας.

image
image
image

Κάνουμε εκτιμήσεις και ξεκινάμε τις επισκευές

Σας παρέχουμε όρους απόδοσης.

image

Τελειώνουμε την εργασία και σας παραδίδουμε το έργο

Εκτιμάτε και μοιράζεστε τα σχόλιά σας.

Υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς

Κλειδαριές - Πόμολα

Κλειδαρειές- Πόμολα

- Επισκευή
- Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιοχρωματισμοί

Ελαιοχρωματισμοί

– Επιλέγετε το χρώμα
- Ξεκινάμε τις εργασίες και τις ολοκληρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στοκαρίσματα-εργασίες γυψοσανίδας

Στοκαρίσματα - Εργασίες γυψοσανίδας

– Εγκατάσταση
- Επισκευές

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά

Υδραυλικά

– Επισκευή;
- Νέα εγκατάστηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικά

Ηλεκτρολογικά

– Επισκευή
- Συντήρηση
– Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμοί

Καθαρισμοί

– Οποιαδήποτε εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες πρασίνου

Εργασίες πρασίνου

– Συντήρηση
– Κόψιμο χόρτων
– Διαμόρφωση πράσινου φράχτη
– Κόψιμο δέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες κεραμοσκεπής

Εργασίες κεραμοσκεπής

– Συντήρηση
– Τσιμεντάρισμα καβαλάριδων
– Καθαρισμός υδροροών

Διαβάστε περισσότερα