Η επισκευή στέγης είναι μια αρκετά σημαντική εργασία που πρέπει να εκτελεστεί έγκαιρα και με σωστό τρόπο ώστε να μην υπάρξουν ανεπανόρθωτες βλάβες στην κεραμοσκεπή.

Την επισκευή κεραμοσκεπής θα πρέπει να την αναλάβει οπωσδήποτε εξειδικευμένος επαγγελματίας ώστε να διασφαλίσει το σωστό αποτέλεσμα, την ασφάλεια της κεραμοσκεπής καθώς και την μακροζωία της.

Αν η επισκευή κεραμοσκεπής δε γίνει σωστά ή γίνει πρόχειρα, τα πρώτα σημάδια θα εμφανιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ανάγκη για επισκευή κεραμοσκεπής μπορεί να έχει προέλθει από φθορές που δημιουργήθηκαν από τη βροχή, τον αέρα, κάποιο σεισμό, πυρκαγιά, από κακοτεχνία στην αρχική τοποθέτηση ή έλλειψη μόνωσης και συντήρησης.

Μια επισκευή κεραμοσκεπής μπορεί να αφορά:

  • Επισκευή σπασμένων κεραμιδιών στην κεραμοσκεπή
  • Επισκευή και καθαρισμός υδρορροών
  • Εισροή υδάτων στην κεραμοσκεπή (Μπαίνει νερό από τα κεραμίδια)
  • Στεγανοποίηση στέγης
  • Καθαρισμός κεραμοσκεπής
  • Διάφορες επισκευές λόγο παλαιότητας
  • Έλεγχος και συντήρηση κεραμοσκεπής